Turbiny parowe


W energetyce przemysłowej i ciepłownictwie turbiny parowe
znajdują przede wszystkim zastosowanie we współpracy z kotłami  o wysokich parametrach pary, a szczególnie przy wykorzystaniu pary przegrzanej.


Podział turbin parowych:
  • pod względem realizacji przemiany energetycznej ? turbina akcyjna, turbina reakcyjna

Turbiny parowe pracują w zestawie następujących urządzeń podstawowych : kocioł parowy, turbina, kondensator / wymiennik, pompa. Tym sposobem realizowany jest klasyczny obieg termodynamiczny Rankine?a. Turbiny mogą być wykorzystane zarówno do napędzania generatorów - turbogenerator / turbozespół (produkcja energii elektrycznej ), jak  innych rządzeń jak pompy, wentylatory,sprężarki itd.


Zakres parametrów pracy turbozespołów będących w zakresie opracowań firmy EneSko
jest w przedziale od 0,2 MWel do 20 MWel.

W dziedzinie turbozespołów parowych firma EneSko współpracuje z niemieckim wytwórcą
M+M Turbinen-Technik.