Układ parowy turbiny
turbina


Obieg termodynamiczny Rankine'a ( silnik parowy / turbina parowa )